body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212
Croeso i Beyond the Border

Bydd Beyond the Border yn dychwelyd yn 2021 i safle newydd yr ŵyl yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr, Sir Gaerfyrddin.
Darllenwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau safle gŵyl diogel ar gyfer cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid ar gyfer 2021

Rhaglen Mentora Lleisiau Newydd
Ysbrydoli/ Inspire

Ysbrydoli / Inspire yw ein cyfres fisol newydd, lle rydyn ni'n canolbwyntio ar rai o'r storïwyr a'r artistiaid sy'n creu neu'n gweithio ar brosiectau a pherfformiadau ysbrydoledig a grëwyd cyn, yn ystod neu ar ôl y cyfnod clo.

Darganfod Dinefwr

Mae'r lleoliad yn Ninefwr yn gyforiog o hanes chwedleua yn ogystal â harddwch naturiol.

Darganfod ein cartref newydd.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg