body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Llwybrau Chwedleua Gwrth-hiliaeth

Cynllun ar y cyd rhwng Beyond the Border a People Speak Up.

Mae Llwybrau Chwedleua Gwrth-hiliaeth yn rhaglen newydd dwy flynedd i ymwreiddio arfer chwedleua gwrth-hiliaeth ar draws Cymru.

Bydd y prosiect yn gweld tair swydd Cyfarwydd Cyfoes ac un Cynhyrchydd yn gysylltiedig â Hwb Chwedleua Myseliwm, casgliad o bartneriaid sefydliadol a gweithwyr llawrydd yn gweithio i ddatgelu storïau a lleisiau sy’n cael eu clywed yn llai aml ar draws Cymru.

Bydd y Cyfarwyddion Cyfoes a’r Cynhyrchydd yn gweithio’n unigol a gyda chymunedau i ddatblygu rhaglenni wedi eu creu ar y cyd, sy’n dathlu’r storïau cyfoethog ac amrywiol o’n treftadaeth gyffredin. Bydd y rhaglen yn cael ei chefnogi gan bartneriaid sefydliadol gan annog hyfforddiant gwrth-hiliaeth ar ffurf celfyddyd a chynlluniau gweithredu gwrth-hiliaeth sefydliadol, gan weithio’n weithredol a chadarn ar wrth-hiliaeth.

Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno trwy bartneriaeth rhwng Beyond the Border Gwyl
Chwedleua Ryngwladol Cymru (BTB) People Speak Up, dau sefydliad â
hanes cadarn o gryfhau ac arddangos storïau amrywiol am gymunedau yn Ne Orllewin Cymru a ledled y wlad,
trwy’r Hwb Chwedleua Myseliwm.

Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn recriwtio aelodau o’r panel ymgynghorol/ cynghorwyr/ mentoriaid a Rheolwr Prosiect i helpu i gefnogi’r recriwtio. Rydym yn gofyn am fynegiant o ddiddordeb gan gynghorwyr Du, Asiaidd a lleiafrif ethnig yng Nghymru, i gymryd rhan yn y prosiect dwy flynedd hwn.

Os hoffech chi gael gwybod rhagor am waith y cynghorydd a’r Rheolwr Prosiect gweler y ceisiadau isod.

Dyddiad Cau Panel Cynghori 31 Ionawr 2023 erbyn 5pm
Dyddiad Cau Rheolwr Prosiect 12 Chwefror am 5pm.

Byddwn yn cynnal sgwrs agored ar-lein am y prosiect a’r swyddi.

Rhagor o fanylion yn y Brîff Swyddi isod.

Am ragor o wybodaeth a chyflwyniadau ewch i recruitment@beyondtheborder.com

Saesneg

Expressions of Interest – Advisory Panel Members:Advisors:Mentors PDF
Expressions of Interest – Advisory Panel Members:Advisors:Mentors WORD DOC

Application – Project Manager (freelance) WORD DOC
Application – Project Manager (freelance)PDF

Call Out for Contemporary Cyfarwyddion, joining the Mycelium Hub WORD DOC
Call Out for Contemporary Cyfarwyddion, joining the Mycelium Hub PDF

Call Out for Producer – Mycelium Storytelling Hub PDF
Call Out for Producer – Mycelium Storytelling Hub WORD DOC

Cymraeg

Aelodau Panel Cynghori : Cynghorwyr : Mentoriaid WORD DOC
Aelodau Panel Cynghori : Cynghorwyr : Mentoriaid PDF

Rheolwr Prosiect (Prosiect Llwybrau Chwedleua Gwrth-hiliaeth) WORD DOC
Rheolwr Prosiect (Prosiect Llwybrau Chwedleua Gwrth-hiliaeth) PDF

Galwad ar gyfer Cynhyrchydd – Hwb Chwedleua Myseliwm PDF
Galwad ar gyfer Cynhyrchydd – Hwb Chwedleua Myseliwm WORD

Galwad am Gyfarwyddion Cyfoes i ymuno â Hwb Chwedleua Myseliwm PDF
Galwad am Gyfarwyddion Cyfoes i ymuno â Hwb Chwedleua Myseliwm WORD DOC

Mae’r Llwybrau Chwedleua Gwrth-hiliaeth yn bosibl gyda chyllid o Gronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Cymru Gwrth-hiliaeth Llywodraeth Cymru.

Cefnogir gan

^
Cymraeg