body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Hand to Mouth Theatre

Artist - Hand to Mouth Theatre

Martin Bridle, pypedwr a Su Eaton, artist a cherddor, sydd wedi bod yn creu a pherfformio theatr animeiddiedig wamal ers blynyddoedd lawer

Maent wedi diddanu cynulleidfaoedd mewn gwyliau yn y Deyrnas Gyfunol, Ewrop, Rwsia, UDA, Canada a hyd yn oed cyn belled â De Corea a Taiwan

Yn Beyond the Border 2020 byddant yn dod â’u perfformiad symudol hudol i’r Ŵyl i deuluoedd.

Yn ogystal â’u ‘Box of Delights’ newydd sbon, bydd Hand to Mouth Theatre yn dod â’u sioe ‘Piggery Jokery’ i Ŵyl 2020 - taith wamal trwy’r tymhorau, gan gyffwrdd ar natur gylchynol amser, fel y bydd yn cael ei hadrodd gan y Dyn Gwyrdd a’i ‘Droning Crone’ yn chwarae’r hyrdi-gyrdi a’u cymysgedd o gymeriadau amrywiol.

Bydd digon o chwerthin ar y ffordd wrth i’r hen ffermwr drin ei dir

a phesgi ei fochyn at y gaeaf. Mae’n emosiynol ac adloniadol gan adleisio defodau paganaidd hynafol a hiwmor tywyll.

Addas i deuluoedd o bob oed.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg