body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Citrus Arts

Artist - Citrus Arts

Bydd y Cwmni Syrcas o Bontypridd, Citrus Arts Citrus Arts, yn perfformio am y tro cyntaf yn Beyond the Border gyda fersiwn addas ar gyfer gŵyl o’u sioe'Savage Hart,' sydd wedi ei gwobrwyo.

Mae tîm Citrus Arts yn angerddol am rannu eu arbenigedd, ac ar gyfer 2021 byddant yn rhedeg y Pentref Citrus, lle mae modd dysgu sgiliau ymarferol sy’n angenrheidiol ar gyfer bywyd y syrcas a chreu celfyddyd yn yr awyr agored. Bydd y Pentref Citrus yn llecyn yn y coed lle bydd pobl chwilfrydig o bob oed yn cael dysgu am ein gwaith, baeddu eich dwylo wrth roi cynnig ar rywbeth newydd, a rhannu eich sgiliau a’ch storïau am fywyd creadigol gyda’r tîm. Bydd mewn cydweithrediad gyda myfyrwyr o syrcas byd bychan, sydd wedi ei leoli yn Theatr Byd Bychan.

Pryd?
Dydd Sadwrn 9pm - Savage Hart
Pentref Citrus 10am i 6pm - edrychwch ar y bwrdd du am amseroedd

Sgiliau Syrcas dydd Sadwrn:
Hula Hoop-io
Weiren denau
Bocs Agored Circus
Acro Deuluol (dewch â phartner)

Dydd Sadwrn 10am i 5.30pm
Sesiynau Gwneud
Llusernau: 11am, 1pm, 3pm

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg