body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Hear us and Hasten – Ailsa Dixon & Ffion Phillips

Artist - Hear us and Hasten – Ailsa Dixon & Ffion Phillips

Sadwrn 8 Gorffennaf, 5.30pm-6.30pm
Casglu

Cywaith chwedleua newydd sbon gyda dwy o brif chwedleuwyr y Deyrnas Unedig, wedi ei wreiddio’n ddwfn ym Môr y Gogledd a thirwedd Gogledd Cymru, cartrefi’r perfformwyr.

Mae’n wynebu bregrusrwydd yr hinsawdd yn agored a’r storïau hynny, yn hen a newydd, sydd yn taflu cyrff menywod ifanc mor rhwydd i grafangau bwystfilod parod. Ond, yn bennaf oll, mae’r sioe hon yn dathlu bod yn fyw, yr eiliad hon. Fel y mae Ffion ac Ailsa yn dweud - mae’n driongl; stori, pobl, tirweddau, os yw’r cysylltiad rhwng unrhyw rai o’r rhain yn wan rydyn ni i gyd yn dioddef.

Yn cael ei gefnogi gan Village Storytelling Festival a Tasgadh

Addas i rai sy’n 12 oed a hŷn

Rhybudd cynnwys: Themâu marwolaeth

 

Llun:
David Kyle

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg