body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ceri John Phillips

Artist - Ceri John Phillips

LLEISIAU NEWYDD

Mae Ceri John Phillips yn chwedleuwr, awdur a chomig sy’n byw yn Llandeilo ar ôl siwrne hir o Dreforys, ger Abertawe trwy Richmond, Llundain. Mae wedi gweithio’n helaeth yn y cyfryngau yng Nghymru ac ar draws Prydain, o gigio mewn clybiau comedi tywyll i serennu mewn ac ysgrifennu sioeau i’r BBC, ITV ac S4C.

Mae Ceri yn gobeithio archwilio’r groesffordd rhwng traddodiad barddol Cymru a chwedleua modern yn ‘Stori’r Gerdd – The Poem’s Tale’ a gefnogwyd trwy ei fentora Lleisiau newydd. Mae wedi cyffroi am gael ehangu ei repertoire chwedleua, datblygu ei unedau gwaith ar gyfer chwedleua addysgol a dod o hyd i’w le yn y gymuned chwedleua fyd-eang.

Pryd?

Dydd Sadwrn 2pm - ‘O’r Wlad’ - Taith Gerdded Storïol (Cymraeg) 8+

Dydd Sul 11am - pabell CASGLU - Lleisiau Newydd yn Sgwrsio

Dydd Sul 12pm - Glyndŵr Teulu Pabell, Mamiaith

Dydd Sul 6pm – Menter Iaith - Cylch Stori Cymraeg

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg