body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Christine Watkins

Artist - Christine Watkins

Plethwraig storïau sy’n teithio llwybrau’r storïau - llwybrau cudd, clytiau o ddanadl, priffyrdd y Frenhines...ganwyd a magwyd Christine yn ne ddwyrain Cymru, lle mae llawer o’r llwybrau yn cychwyn, er eu bod yn arwain ymhell ac agos. Bu’n llunio geiriau i’w llefaru’n fyw neu i’w darlledu ers 4 degawd, gan gludo’r storïau hynny hefo hi. Ei Storihi ydyn nhw ac maent yn storïau am berthyn a bod ar wahân, o ddarganfod a chreu a thrwyddynt rwyf yn teimlo fy mod/ein bod wedi cael ein plethu i fodolaeth.

Pryd?

Dydd Sadwrn 2pm – Taith Stori The Hallows Queen

Sul 2pm: Taith Stori'r Talisman

Dydd Sul 9pm - The Closing Ceremony

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg