body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Christine Watkins

Artist - Christine Watkins

Plethwraig storïau sy’n teithio llwybrau’r storïau - llwybrau cudd, clytiau o ddanadl, priffyrdd y Frenhines...ganwyd a magwyd Christine yn ne ddwyrain Cymru, lle mae llawer o’r llwybrau yn cychwyn, er eu bod yn arwain ymhell ac agos. Bu’n llunio geiriau i’w llefaru’n fyw neu i’w darlledu ers 4 degawd, gan gludo’r storïau hynny hefo hi. Ei Storihi ydyn nhw ac maent yn storïau am berthyn a bod ar wahân, o ddarganfod a chreu a thrwyddynt rwyf yn teimlo fy mod/ein bod wedi cael ein plethu i fodolaeth.

Christine at Beyond the Border

Christine yn Beyond the Border
O ymylon straeon gwerin, o ddyfnderoedd chwedlau, o launderette a glan yr afon. Dyma’r atgofion a gafodd bron eu golchi ymaith ond sydd eu hangen eto. Mae Christine Watkins a chyfeillion yn cyflwyno penwythnos o straeon am newid ac adnewyddu o’r olchfa ddomestig a gafodd ei hail-wylltio.

River Wash These Bones
Wedi’u hysbrydoli gan ddychweliad eogiaid i’w afonydd cartref, mae Christine Watkins a Helen Wales yn plethu straeon o anhap, troeon trwstan a’r ffordd hir gartref. Gyda chaneuon gan Helen Melon.

The Night Washers.
They’re rumoured to hang out beyond the village boundary and at the frayed edges of time. There are reasons you may choose to go looking for them – but once you’ve found them, it’ll be too late to turn back. Christine Watkins, with music from Ailsa Mair.

The Washer at the Ford: Storywalk
Wedi’i llywio gan stori a blethwyd o gipolwg a darnau awn ar ein ffordd mewn cwmni da i edrych am Modron, yr Olchwraig gydag un droed yn yr afon ac un arall yn yr Arallfyd. Gyda Christine Watkins, Cath Little a Helen Melon.

Cefnogir gan

^
Cymraeg