body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cyfarwydd – Ceri Phillips – Llandeilo

Artist - Cyfarwydd – Ceri Phillips – Llandeilo

Mae Ceri John Phillips yn chwedleuwr, awdur a chomig sy’n byw yn Llandeilo ar ôl siwrne hir o Dreforys, ger Abertawe trwy Richmond, Llundain. Mae wedi gweithio’n helaeth yn y cyfryngau yng Nghymru ac ar draws Prydain, o gigio mewn clybiau comedi tywyll i serennu mewn ac ysgrifennu sioeau i’r BBC, ITV ac S4C.

 

Mae’r gwaith hwn wedi bod y bosibl trwy ddyfarniad gan y People’s Postcode Trust elusen sy’n rhoi grantiau wedi eu hariannu yn llwyr gan y bobl sy’n chwarae Loteri Cod Post y Bobl.

Cefnogir gan

^
Cymraeg