body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Daniel Morden

Artist - Daniel Morden

Daniel yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd Prydain ac mae’n awdur llyfrau plant sydd wedi ei wobrwyo.
Mae Daniel wedi diddanu cynulleidfaoedd dros y byd i gyd gyda’i berfformiadau gan gynnwys gwyliau chwedleua Vancouver, Oslo a’r Yukon, Gŵyl y Gelli, Beyond the Border, gwyliau Caerfaddon a Cheltenham ac mewn lleoliadau fel The Barbican, y Theatr Genedlaethol a’r Amgueddfa Brydeinig. Mae hefyd wedi gweithio ar deledu a radio, a chyhoeddodd chwech o lyfrau plant. Dyfarnwyd Medal Gŵyl y Gelli iddo am ei gyfraniad at chwedleua.

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg