body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Daniel Morden

Artist - Daniel Morden

Daniel yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd Prydain ac mae’n awdur llyfrau plant sydd wedi ei wobrwyo.

Bu’n adrodd chwedlau ar draws y byd, o’r Arctig i’r Môr Tawel i’r Caribî, mewn ysgolion a theatrau, mewn gwyliau ac ar y radio. Mae’n fwyaf adnabyddus am adrodd chwedlau Groeg gyda Hugh Lupton. Yn 2006 dyfarnwyd Gwobr y Gymdeithas Glasurol iddynt am y "cyfraniad mwyaf arwyddocaol at ddealltwriaeth y cyhoedd o’r clasuron."

Ers 2006 mae wedi cydweithio gyda’r Devil’s Violin Ensemble. Enillodd adran Saesneg Gwobrau Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru ddwywaith, yn gyntaf yn 2007 am Dark Tales from the Woods, yn seiliedig ar lên gwerin Cymru, ac yna yn 2013 am Tree of Leaf and Flame, casgliad o storïau yn ailadrodd y Mabinogi. Yn 2017 dyfarnwyd Medal Gŵyl y Gelli iddo am ei chwedleua. Mae’n Gymrawd sy’n Ymweld â Chanolfan Chwedleua George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg