body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

David Ambrose

Artist - David Ambrose

Bu David yn amlwg iawn yn adfywiad celfyddyd chwedleua yng Nghymru ers dros 30 mlynedd, fel hyrwyddwr, perfformiwr, a chyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr Artistig Beyond the Border.
Adroddodd David storïau mewn cestyll, theatrau, parciau, llyfrgelloedd ac ysgolion ar draws Cymru, yn ogystal ag ymddangos mewn gwyliau rhyngwladol o gwmpas y byd, gan fynd â rhaglen o storïau i leoliadau yn yr Eidal, Sweden a Chymru yn 2019. Roedd David yn un o aelodau cyntaf Tales from BTB Storytelling Company ac ers dros ddeng mlynedd mae wedi cyd-gynnal Nosweithiau Chwedleua misol yn Iwrt Milgi, Caerdydd.

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg