body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Deb Winter

Artist - Deb Winter

Deb Winter sy’n rhedeg Straeon Gwaun ac mae’n un o’r Cyfarwyddion Cysylltiol mewn partneriaeth â People Speak Up a Hwb Chwedleua Myseliwm. Mae ei diddordeb dwfn mewn cyfathrebu a chysylltu ag eraill yn bwydo i’w gweithdai crefft chwedleua, chwedleua byrfyfyr ac ysgrifennu creadigol wrth iddi gefnogi pobl i ddod yn hyderus yn eu lleisiau eu hunain. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Deb hefyd wedi darganfod y pleser o weithio gyda cherddorion byrfyfyr i greu awyrgylch, a thrawsnewidiadau hudolus wrth iddynt blethu geiriau a seiniau â’i gilydd yn un swyn ar y cyd

Bydd Deb Winter ac Ailsa Mair Fox yn cyflwyno eu Comisiwn Esyllt Harker – gwobr y gwnaeth y ddau eu hennill ar y cyd yn 2021.

Dyfarnwyd y wobr gan Chwedl ac mae’n dathlu talent a chyfraniad chwedleuwragedd sydd wedi sefydlu neu yn dod i’r amlwg yng Nghymru. Allwn ni ddim aros i weld y chwedleuwyr anhygoel yma yr ydym wedi eu creu gyda’n gilydd.

Mae Deborah yn un o Gyfarwyddion Cyfoes Hwb Chwedleua Myseliwm ynghyd â Jo Munton a Mair Tomos Ifans a fydd yn rhannu tameidiau o’r chwedlau a gasglwyd yn ystod eu cyfnod preswyl o flwyddyn ar draws Cymru.

Cefnogir gan

^
Cymraeg