body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Don Kipper

Artist - Don Kipper

Don Kipper yw’r ensemble a enillodd lu o wobrau dan arweiniad y canwr Groegaidd-Serbaidd Dunja Botic. Ar sail adran rhythm ffrwydrol maent yn creu sain rymus gan ddefnyddio cerddoriaeth glwb Romani electronig a thraddodiadau gwerin gwledig agos at yr asgwrn. Gyda’i gilydd, mae eu sain unigryw wedi dod yn deyrnged danllyd i’r diwylliannau gwerin y maent yn eu caru, ac yn cynnig golwg newydd ar gerddoriaeth ddawns fyd-eang.

“Impressively original”

**** The Guardian

“So tight it sounds like one divine entity is playing the band”

Max Reinhardt, Late Junction – BBC Radio 3

Pryd?
Sul 10.15pm: Gwenllian

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg