body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ffion Phillips

Artist - Ffion Phillips

Mae Ffion bob amser wedi bod wrth ei bodd gyda straeon a gwnaeth ddarganfod ei thalent am chwedleua pan ymunodd â Chylch Straeon Venue Cymru pan oedd yn wyth mlwydd oed.

Ers hynny mae hi wedi bod yn llais cyfarwydd yng Ngŵyl a Chystadleuaeth Storïwr Ifanc Cymru ac yn chwedleua yn rheolaidd yng Nghlwb Straeon y Blue Bell yng Nghonwy. Wedi ei hysbrydoli gan ei chartref yng Ngogledd Cymru, mae gan Ffion diddordeb mewn ail gofio ac ail ddychmygu straeon Cymraeg. Mae hi wedi adrodd yng Ngŵyl Straeon Aberystwyth, y Tŷ Crwn yn Felin Uchaf ac wedi cymryd rhan yn ddiweddar yn y Stomp Stori cyntaf erioed.

Pryd?

Friday 6.30pm: Glyndŵr Family Tent, Imagine and Awake! BSL (Tony Evans)

Dydd Sadwrn 6pm: Cylch Stori gyda Gethin Roberts yn Gwneud a Rhannu

Dydd Sul 5pm: Casglu, MC ar gyfer y Gystadleuaeth Chwedleuwyr Ifanc

Cefnogir gan

^
Cymraeg