body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Francis Maxis

Artist - Francis Maxis

Rydym yn falch iawn o gael Francis yn ôl yn yr ŵyl ar gyfer 2023.
Cychwynnodd Francis ei yrfa fel clown, cyn mynd yn gerddwr rhaffau yn y syrcas. Erbyn hyn mae’n hyfforddwr yn y Nofit State Circus. I bawb sydd wedi ei weld yn BtB gallwch weld bod ei gefndir yn y syrcas wedi cael dylanwad ar ei berfformiadau chwedleua. Bydd Francis yn diddanu pobl ifanc a’u teuluoedd ochr yn ochr â Megan Lloyd.

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg