body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Jan Blake

Artist - Jan Blake

Jan Blake yw un o brif chwedleuwyr Ewrop a bu'n perfformio ym mhob rhan o'r byd am dros 30 mlynedd. Gan arbenigo mewn straeon o Affrica, y Caribî ac Arabia, mae Jan yn adnabyddus am chwedleua deinamig a hael. Mae'r uchafbwyntiau diweddar yn cynnwys Gŵyl y Gelli lle'r oedd yn chwedleuwr preswyl, Gŵyl Cynhaeaf Viljandi yn Estonia a TEDx Warsaw. Ei chwmni ac ysgol chwedleua ei hyn yw Akua Storytelling Project. Yn 2011, derbyniodd Jan y Thüringer Märchen Preis, a ddyfernir i ysgolorion neu berfformwyr sydd wedi cyflwyno eu bywydau i wasanaeth chwedleua.

“Blake has, over the course of the past couple of decades, firmly established a reputation as one of the world’s greatest storytellers.” André Naffis-Sahely

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg