body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Jo Munton

Artist - Jo Munton

Pypedwraig sy’n adrodd storïau yw Jo Munton o Ganolbarth Cymru sydd wedi perfformio o Sbaen i Siberia, o Ynys Môn i Ben-y-bont ar Ogwr.

Roedd ei sioe ar-lein ddiweddaraf, ‘The Tales I was Told Tell” yn rhan o breswyliad i bypedwyr rhyngwladol, ac yna fe’i cefnogwyd gan Ŵyl Bypedau Newcastle, Moving Parts.

Mae Jo yn un o Gyfarwyddion Cyfoes Hwb Chwedleua Myseliwm ynghyd â Mair Tomos Ifans a Deb Winter a fydd yn rhannu tameidiau o’r chwedlau a gasglwyd yn ystod eu cyfnod preswyl o flwyddyn ar draws Cymru.

Cefnogir gan

^
Cymraeg