body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Mair Tomos Ifans

Artist - Mair Tomos Ifans

Bu Mair yn perfformio'n broffesiynol yng Nghymru a thu hwnt am dros 25 mlynedd.

Mae'n adnabyddus o fewn y gymuned canu gwerin yng Nghymru. Yng Ngŵyl 2020 bydd Nuala Dunn a Sioned Webb yn ymuno gyda Mair, gan berfformio dau gyflwyniad gwahanol ar gyfer teuluoedd.

Bydd Mair a Nuala yn perfformio Straeafon/ River Tales, sioe newydd sbon yn cyfuno straeon traddodiadol am afonydd Cymru gydag anturiaethau padlo ar afon mewn gwlad ymhell bell i ffwrdd. Oed - 7+

Mae Telynau'r Tylwyth, darn Cymraeg neu Saesneg Mair a Sioned, Telynnau’r Tylwyth, yn plethu straeon traddodiadol am y delyn a chaneuon hyfryd fydd yn denu'r Tylwyth Teg i ddawnsio.

Addas ar gyfer 6+ oed

Bydd ganddynt hefyd sioe Gymraeg ar gyfer oedolion - 'Trwy'r Tannau'.Trwy’r Tannau.’

Hwyl a ffraethineb. Adfyd tywyll. Cariad, chwant a llwybrau corsiog - a thelynau wrth gwrs.

 

 

 

Cefnogir gan

Creative Europe logo
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg