body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Mair Tomos Ifans

Artist - Mair Tomos Ifans

Bu Mair yn perfformio'n broffesiynol yng Nghymru a thu hwnt am dros 25 mlynedd.

Mae’n adnabyddus o fewn y gymuned llên gwerin yng Nghymru.

 

 

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg