body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Marion Leeper

Artist - Marion Leeper

Yn 2019 daethom â Stories in the Dark Marion i Wledd Fwyd Dinefwr, ac roedd cynulleidfaoedd hen ac ifanc wrth eu boddau yn cael eu cludo i babell storïau hud a lledrith. Yr haf hwn, wedi ei hysbrydoli gan natur hardd Dinefwr, mae Marion yn rhannu ‘Love Stories for the Earth’.

Bydd Marion yn ailadrodd hen storïau anghofiedig ei hardal a’i gwlad ei hun - chwedlau Lloegr ac East Anglia. Bydd pob stori yn dod â rhan o’n bywyd gwyllt - crëyr glas, mes, danadl poethion - yn fyw a bydd yn gwahodd teuluoedd i archwilio a mwynhau’r bywyd gwyllt mewn ffordd newydd.

Yn cyfuno hoff bethau plant i gyd: storïau, dens ac amser chwarae!”

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg