body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Milly Jackdaw

Artist - Milly Jackdaw

Mae Milly Jack Daw yn chwedleuwraig a llysgennad natur! Ynghyd â Miss Kitty O'Blitherin, mae Milly yn cyflwyno perfformiad theatrig rhyngweithio a dwyieithog lle gallwch gymryd rhan yn y symud. Gyda chwedleua yn ganolog, mae'r cyfuniad hwn o chwedlau a straeon gwerin Cymru yn cynnwys cerddoriaeth, pypedwaith a barddoniaeth.

Mae merch newynnog yn chwilota'n ddwfn, ddwfn i'r goedwig wyllt ac mae cyfarfyddiad rhyfedd yn ei harwain at ryfeddodau a dirgelion. Fyddwch chi'n ei dilyn yno? Fyddwch chi'n ymuno â ni o amgylch y tân wrth i ni agor llyfr mawr o swynion a dod â chewri cwsg, adar dewr, gwrachod doeth a bechgyn chwim yn fyw? Fyddwch chi yn ychwanegu eich cynhwysion arbennig i'r crochanot a help i roi tro da a chryf iddo?

 

 

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg