body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Mimesis Heidi Dahlsveen

Artist - Mimesis Heidi Dahlsveen

A hithau’n un o chwedleuwyr amlycaf Ewrop, Mimesis Heidi Dahlsveen yw un o arloeswr y mudiad chwedleua Ewropeaidd.

Bu’n gweithio fel chwedleuwraig broffesiynol yn Norwy ac yn rhyngwladol ers 1996, ac mae wedi ymddangos mewn gwyliau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a chynadleddau ac mae’n teithio gyda’i chwedloniaeth Nordig wedi eu hail-ddychmygu i wyliau trwy Ewrop gyfan. Ei phrif nod yw gwneud storïau traddodiadol yn gyfoes. Yn 2008 cyhoeddodd lyfr yn cyflwyno chwedleua a llyfr newydd yn 2019 yn canolbwyntio ar storïau personol. Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda’r “prosiect tir cyffredin dyfodol cyffredin” Ewropeaidd. Mae’n athro cysylltiol mewn chwedleua ar lafar ym mhrifysgol fetropolitan Oslomet ac mae’n dysgu crefft chwedleua ar lefel baglor a meistr. Mae Heidi yn eich gwahodd i fyd absẃrd, creulon a theimladwy chwedloniaeth Nordig.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg