body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Nuala Dunn

Artist - Nuala Dunn

Mae Nuala wedi bod yn byw ac yn gweithio yn Eryri ers bron i 30 mlynedd yn gweithio ym maes addysg gan arbenigo mewn dysgu a hwyluso addysg awyr agored; mae ganddi straeon i’w dweud am yr anturiaethau mae wedi eu cael ar afonydd a’r moroedd ac yn y coedwigoedd a’r mynyddoedd.

Yn ddiweddar mae Nuala wedi bod yn ymchwilio’r gelfyddyd o adrodd straeon traddodiadol, gan ganolbwyntio ar straeon a chwedlau am afonydd a theithio, dan anogaeth Mair Tomos Ifans.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg