body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Oli Wilson-Dickson

Artist - Oli Wilson-Dickson

 

Fe’i disgrifiwyd gan gylchgrawn R2 fel ‘ffidlwr llawn mynegiant ac eithriadol’ mae’n cydweithio’n gyson â’r chwedleuwr Daniel Morden. Mae hefyd yn chwarae gyda’r chwaraewr acordion Luke Carver Goss mewn cyngherddau a gweithdai i blant ac i bobl sy’n byw â dementia. Fel cyfansoddwr mae wedi ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer cynyrchiadau llwyfan a dramâu ar BBC Radio 4. Mae hefyd yn chwarae ym mand swyddogol Noson Lawen ar S4C, lle mae’n cael digon o gyfle i ymarfer ei Gymraeg.

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg