body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Producer – Rhian Davies -Brecon to Wrexham, Aberystwyth to Newtown

Artist - Producer – Rhian Davies -Brecon to Wrexham, Aberystwyth to Newtown

Yn gweithio yng Nghanolbarth Cymru – Aberhonddu i Wrecsam, Aberystwyth i’r Drenewydd.

Gyda chefndir mewn Hanes Celf ac wedi gweithio gyda phrosiectau a sefydliadau celf cymunedol, mae Rhian yn edrych ymlaen at weithio gyda rhwydwaith chwedleua yng Nghanolbarth Cymru a’i hehangu, gan wrando ar storïau hen a newydd, yn Gymraeg ac yn Saesneg a chreu rhaglen o ddigwyddiadau a gweithdai i archwilio storïau am fywyd bob dydd, chwedlau a llên gwerin gyda phobl o bob oed a lefel o brofiad chwedleua.

Mae ar gynhyrchydd Hwb Chwedleua Myseliwm eisiau clywed gennych chi!

Fel rhan o’n Hwb Myseliwm newydd rydym yn awyddus iawn i glywed am yr hyn sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru a sut y gallwn gefnogi a datblygu rhaglen o chwedleua. Rhian Davies yw ein cynhyrchydd yng Nghanolbarth Cymru ac mae’n gobeithio cynnal sesiwn fer, anffurfiol, i rwydweithio ar-lein i gyfarfod a dysgu rhagor am waith a diddordebau chwedleuwyr lleol. Wrth i’r rhaglen chwedleua ddatblygu, hoffai gysylltu â chwedleuwyr lleol i gychwyn i’w cynnwys yn y gwaith prosiect ac i ddathlu artistiaid yn yr ardal.
O Aberystwyth i’r Drenewydd, Aberhonddu i Wrecsam.

Email: daviesrj.97@gmail.com

Ar y ffordd...

Storïau’r Gaeaf

Dydd Sadwrn 4 Mawrth
Oriel Davies, Y Drenewydd
Deb Winter
Storïau natur a bydoedd eraill
Am ddim
Gwefan

Oriel Davies Gallery website

19 March
RSPB, Lake Vyrnwy, Llanwddyn

RSPB

Meet Rhian

Summer 2022 update
Rhian talks about her role in 2022

Working on projects in 2022

Ysgol Llanfyllin
beyond-the-border-logo
citrus-arts-logo
people-speak-up-logo
soar-logo

Cefnogir gan

^
Cymraeg