body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Rachel Buckley

Artist - Rachel Buckley

Mae Rachel Buckley yn gerddor a chwedleuwraig sy’n gweithio yng Nghymru. Hyfforddwyd hi fel gitarydd yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ac ers hynny mae wedi ehangu ei repertoire i gynnwys iwcalili a llais.

Canfu Rachel ei chariad at chwedleua trwy wahoddiad gan Wyliau Rhyngwladol Harrogate i ysgrifennu a pherfformio sesiwn ‘Amser Stori Gerddorol’ ym mhabell y plant yn 2011. Gwahoddwyd Rachel yn ôl i berfformio storïau am dri haf arall cyn mynd â’i hangerdd dros berfformio i ysgolion yng Nghaerdydd.

Pryd?

Dydd Sadwrn 9pm: Citrus Village, Cerddor i Savage Hart Citrus Arts

Pryd?

1pm – Tiny Tent Musical Storytime / Amser Chwedl a Chân (dan 8 oed) gyda Fiona Collins

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg