body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Sarah Lianne Lewis

Artist - Sarah Lianne Lewis

Mae Sarah, sy’n dod o Gymru, yn cyfansoddi cerddoriaeth glasurol ac electronig gyfoes feiddgar a dychmygus. Mae ei hiaith gerddorol yn tanseilio’r ffin rhwng sain acwstig ac electronig, gan gyflwyno’r gynulleidfa i seinweddau ac atmosfferau sonig unigryw.

Mae ei cherddoriaeth wedi cael ei chomisiynu gan nifer o wyliau cerdd yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop, gan gynnwys soundfestival, Gŵyl Gerdd y Bont-faen, Gŵyl Heidelberg, ‘Les Musiques’ CNCM gmem, Gŵyl d’Aix-en-Provence a Gŵyl Lucerne, ac mae hi wedi cydweithio’n flaenorol gydag Academi Theatr Hijinx, ensemble UPROAR, Quatuor Bozzini a’r feiolinydd Fenella Humphreys, ymhlith eraill. Ar hyn o bryd, mae Sarah yn Gyfansoddwr Cyswllt gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC; yr unigolyn ieuengaf, a’r fenyw gyntaf erioed, i ddal swydd breswyl o’r fath gyda’r gerddorfa.

Pryd?

Storytelling Adventure Premiere
Dydd Gwener 8pm: Gwenllian
Dydd Sadwrn 10pm – Fersiwn Awyr Agored
(Silent Storytelling)
Sarah is part of our new BTB commission Stars and their Consolations created with Daniel Morden and Hugh Lupton. Greek myths of the most prominent constellations in our night sky illuminated by a unique and evocative soundscape. Visceral, moving and profound.
Rhybudd: mae’r rhaglen hon yn cynnwys delweddau o drais rhywiol.
16+

 

 

Stars and their Consolations Interviews

Cefnogir gan

^
Cymraeg