body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Sarah Moody

Artist - Sarah Moody

Gweithiodd Sarah fel cerddor gyda chwmnïau fel Kneehigh, London Bubble a Wildworks ac mae wedi ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer dramâu Radio’r BBC a nifer o gwmnïau theatr fel Travelling Light a Stuff & Nonsense.

Mae’n chwarae mewn bandiau amrywiol ac yn recordio fel cerddor sesiwn. Ochr yn ochr â hyn mae Sarah yn gweithio mewn lleoliadau cymunedol, gan roi cyfleoedd i’r rhai sy’n cymryd rhan archwilio eu natur gerddorol gynhenid.

Cefnogir gan

^
Cymraeg