body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Siân Miriam

Artist - Siân Miriam

Gyda Ynyr Pritchard ar Fiola.
Perfformiad comisiwn Gwobr Esyllt Harker

Mae Siân yn berfformwraig ac ymarferydd celfyddydau cymunedol ar ei liwt ei hun. Cafodd ei magu yn Sir Fôn, yng nghanol straeon a chwedlau lleol. Mae'n awr yn eu defnyddio yn ei pherfformiadau, gan ddweud gwirioneddau beiddgar a rhannu ei hangerdd am gadwraeth y byd naturiol.

Mae ei chomisiwn newydd, Coed sy’n Siarad / Trees They Talk yn ymwneud â phwysigrwydd ein gwreiddiau a'r coed o'n hamgylch. Mae'n ddarn o chwedleua rhyngwladol wedi plethu gyda cherddoriaeth. Wrth ei graidd, mae ymchwiliad o goed, o'r ddaear, a'r gymuned o dan ein traed.
Mae Siân hefyd yn gantores/awdur caneuon ac yn ddiweddar wedi creu prosiect cerddoriaeth acwstig
deuawd Tagaradr, a phan oedd yn astudio yng ngholeg Goldsmith cafodd gyfle i berfformio gyda phedwarawd llinynnol, a'i hysbrydolodd i weithio gyda'r chwaraewr fiola ifanc Ynyr Pritchard sy'n ymuno â hi ar gyfer y perfformiad hwn.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg