body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Sioned Webb

Artist - Sioned Webb

Mae Sioned wedi perfformio yn helaeth yma yng Nghymru ac yn Rhyngwladol.

Mae’n adnabyddus am ganu’r piano a’r delyn ac am gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth o bob math. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau yn ymwneud ag addysg cerddoriaeth yn ogystal a chyfrolau o ganeuon gwerin, yn nodedig Carolau Plygain., mewn cydweithrediad a’i gwr Arfon Gwilym. Mae’n cael ei chyfrif yn awdurdod ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru  ‘Hen Garolau Cymru’, a collection of Plygain  carols,  in collaboration with her husband Arfon Gwilym.  She is considered to be an authority on traditional Welsh music.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg