body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Sioned Webb

Artist - Sioned Webb

Mae Sioned wedi perfformio yn helaeth yma yng Nghymru ac yn Rhyngwladol.

Mae’n adnabyddus am ganu’r piano a’r delyn ac am gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth o bob math. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau yn ymwneud ag addysg cerddoriaeth yn ogystal a chyfrolau o ganeuon gwerin, yn nodedig Carolau Plygain., mewn cydweithrediad a’i gwr Arfon Gwilym. Mae’n cael ei chyfrif yn awdurdod ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru  ‘Hen Garolau Cymru’, a collection of Plygain  carols,  in collaboration with her husband Arfon Gwilym.  She is considered to be an authority on traditional Welsh music.

Cefnogir gan

^
Cymraeg