body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tamar Eluned Williams

Artist - Tamar Eluned Williams

Mae Tamar Eluned Williams yn chwedleuwraig sydd wedi ennill gwobrau ac yn creu theatr ac mae’n adrodd ei storïau yn Gymraeg a Saesneg

Bu’n adrodd storïau mewn fforestydd, pebyll gwyliau, ysgolion, theatrau, ar draethau ac (y lle rhyfeddaf hyd yn hyn) ar ddec uchaf bws rhif 45 ym Mirmingham. Dyfarnwyd y wobr genedlaethol Chwedleuwr Ifanc y Flwyddyn 2013 i Tamar, a Gwobr Esyllt Harker gan Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border yn 2016. Creodd stori newydd ar gyfer Gŵyl BtB yn 2018, Three Around Three & the White Pony / Tri o Bob Tri a’r Ferlen Wen, oedd yn plethu chwedloniaeth Cymru â geiriau llafar cyfoes.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg