body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tim Ralphs

Artist - Tim Ralphs

Yn hanu o Nottingham, enillodd Tim lawer o glod yng nghystadleuaeth “Chwedleuwr Ifanc y Flwyddyn” 2007, ac enillodd Wobr Brydeinig am Ragoriaeth wrth Chwedleua yn 2012.

Mae wedi perfformio ym mhob man o gastell Tiwtonig urddasol Alden Biesen yng Ngwlad Belg, i gaeau mwdlyd Swydd Amwythig yn y Festival at the Edge, i theatrau soffistigedig Soho a’r Barbican. Mae ei gynulleidfaoedd yn ei gael yr un mor gyfareddol pan fyddant yn bwyta teisen mewn caffi, yn eistedd o gwmpas coelcerth yn y coed, neu yn dawnsio yn wallgo wrth iddo adrodd ei eiriau i gyfeiliant roc arbrofol.

Daw a’i berfformiad cyntaf o “King Arthur Sleeps in Cryogenic Storage”, cyfuniad ôl-apocalyptaidd o chwedlau Arthur a gweithredu amgylcheddol. Bydd yr offerynnwr taro Ashley Tuck (Firegarden, Mother of Vinegar) yn cyfeilio i’r naratif gyda’i dirweddau electronig, wrth i’r ddau ohonynt eich arwain ar daith na welwyd ei thebyg i Chwilio am y Greal.Firegarden, Mother of Vinegar) accompanies the narrative with electronic decay-scapes, as the two of them lead you on a Grail Quest like none other.


Hefyd peidiwch â cholli ‘Can the Mountains Love the Sea?’, sioe hyfryd am briodas rhwng dau dduw Llychlynnaidd gwahanol iawn. Njord heddychlon yw un, duw cariadus ac addfwyn y môr, a’r llall yw Skadi – duwies ymosodol, ddialgar y mynydd - yn yr un modd â’r rhan fwyaf o briodasau byddwch am eistedd yn y cefn lle gallwch fwyta’r bwyd a gwylio’r ddrama yn datblygu

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg