body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Tony Evans – BSL Interpretor

Artist - Tony Evans – BSL Interpretor

Mae Tony wedi bod yn cyfieithu i iaith arwyddion ers dros 23 mlynedd, ac mae ei waith wedi mynd ag o o Putney i Beriw, Newcastle i Novi Sad. Ar ran cynulleidfa gynyddol BTB o bobl Fyddar a Thrwm eu Clyw, mae gan Tony dîm o gyfieithwyr dethol ar gyfer BTB 2020.

Cefnogir gan

^
Cymraeg