body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Triptych

Artist - Triptych

Mae Triptych yn creu lluniau symudol allan o wlân a ffelt, pren a charreg, gair a chân i ddod yn ddarn chwedleua cyfareddol ar gyfer plant.

Mae straeon Triptych yn dathlu ein byd naturiol. Mae Anna Podesta, sy'n hanu o Sweden, yn athrawes feithrin yn Ysgol Steiner Caerdydd. Mae Farah Morley, sy'n hanu o India, yn awdur ac artist a Cath Little yn chwedleuwraig a chantores o Gaerdydd.

Mae Triptych yn addas ar gyfer plant 0 - 5 oed.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg