body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

TUUP

Artist - TUUP

Saif TUUP am ‘The Unorthodox, Unprecedented Preacher’. Wedi’i eni yn Guyana a’i fagu yn Acton, mae ei arddull yn un hollol fyrfyfyr a gyflwynir gyda llwyth o garisma.
Ac fel petai na fyddai hynny’n ddigon, mae hefyd yn ysgrifennu geiriau ac yn lleisiwr i gywaith cerddoriaeth dawns dylanwadol iawn Transglobal Underground. Mae TUUP wedi perfformio ledled Prydain, Ewrop, Canol Asia, Asia a Gogledd a De America.

Pryd?
Friday 6.30pm – Glyndŵr Family Tent Imagine and reawake! BSL (Tony Evans)

Dydd Sadwrn 2pm: Glyndŵr

Ammacoso and The Snake King

Imagination, wonder and events of discovery. Take a journey with TUUP from the stone age to flower power and the imagination beyond! Learn why the rainforest is dark under the canopy of leaves, why the birds are always watching and why snakes are poisonous…

Dydd Sul 2pm - Daith Gerdded Stori Talisman

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg