body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Beyond the Border yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst

Mae tîm Beyond the Border yn edrych ymlaen yn fawr at gymryd rhan yn rhaglen yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni. Bu twf yn ein rhaglenni Cymraeg a rhaglenni ar gyfer dysgwyr yng Ngŵyl Beyond the Border a buom yn datblygu ein partneriaeth gyda’r Eisteddfod Genedlaethol dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Fel rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron byddwn yn dod â rhai o chwedleuwyr gorau Cymru i berfformio straeon ar gyfer oedolion, plant a dysgwyr. Dyma’r hyn sydd gennym ar y gweill rhwng 2-4 Awst.

Awst 2

1.30-2yh Maes D, Sesiwn i Ddysgwyr, Cwt Crefft: Fiona Collins & Ffion Phillips

Sesiwn i ddysgwyr- straeon byr

2.15-3yh Tŷ Gwerin, Stomp Stori: Fiona Collins, Ffion Phillips, Tamar Eluned Williams, Ceri Phillips, Gwilym Bowen Rhys, gyda Llio Maddocks yn llywyddu.

Rydym wrth ein bodd i gynnal Stomp Stori yn fyw wyneb yn wyneb yn dilyn ein partneriaeth ar-lein gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn 2021.

Bydd Stomp Stori yn cynnwys dau gylch o straeon 5 munud gyda chylch terfynol i benderfynu pwy sy’n ennill. Chi fydd yn penderfynu pa un yw’ch hoff stori ym mhob rownd.

10yh Ty Gwerin, Straeon Tywyll: Tamar Eluned Williams & Ceri Phillips
Straeon tywyll ar gyfer oedolion

Awst 3

Diwrnod y Dysgwyr

1.30-2.30 Maes D, Sesiwn i Ddysgwyr, Cwt Crefft: Tamar Eluned Williams, Fiona Collins, Jo Munton

Sesiwn chwedleua I ddysgwyr.

4-4.45 Maes D prif lwyfan/mainstage, Story Round/Cylch Stori: Rajesh David, Jo Munton, Fiona Collins

Sesiwn perfformio mwy ffurfiol gyda cherddoriaeth gan Rajesh.

Awst 4

1.30-2.15yh Maes D Cwt Crefft Straeon o Geredigion: Guto Dafis, Mair Tomos Ifans & Hedydd Hughes.

Straeon lleol o Geredigion a cherddoriaeth.

8.15-9yh Ty Gwerin, Straeon Mabinogi i Oedolion: Guto Dafis, Mair Tomos Ifans a Hedydd Hughes

Sesiwn cylch straeon o’r Mabinogi a cherddoriaeth ar gyfer oedolion.

Ewch i wefan yr Eisteddfod i archebu tocynnau ar gyfer ein digwyddiadau yn Eisteddfod Genedlaethol 2022

 

Cefnogir gan

^
Cymraeg