body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Beyond the Border - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Agored

Nos llun 23 Ionawr, 7pm-8.30pm

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Beyond the Border ar-lein ac rydym yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwedleua yng Nghymru, y cwmni, a’r ŵyl i fod yn rhan o’n cyfarfod ar 24 Ionawr. Yn y cyfarfod byddwn hefyd yn cyhoeddi y brif raglen o artistiaid sydd wedi cadarnhau y byddant yn perfformio yng Ngŵyl Beyond the Border 7-9 Gorffennaf 2023 yn Ninefwr.

Dyma eich cyfle i glywed y newyddion diweddaraf gan Beyond the Border hefyd. Ond nid dim ond amdanom ni y mae’r cyfarfod. Rydym hefyd yn defnyddio’r cyfle hwn i wrando arnoch chi a’ch syniadau am chwedleua yng Nghymru. Rydym am glywed barn chwedleuwyr, crewyr, ymarferwyr gweithdai, cynhyrchwyr, lleoliadau a chynulleidfaoedd. Bydd y trafodaethau gwerthfawr yma yn ein helpu’n fawr fel sail i’r dyfodol a’r ffurf yng Nghymru.

Nos llun 23 Ionawr, 7pm-8.30pm
ARCHEBWCH trwy Eventbrite

AGENDA
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 2023

BEYOND THE BORDER – AGM AGENDA 2023 (1)

Cefnogir gan

^
Cymraeg