body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

CASGLU

Ymunwch â ni mewn grŵp coffi a sgwrs i chwedleuwyr sydd wedi hen arfer a’r rhai sy’n dechrau arni.

Cynhelir y cyfarfodydd am 11 y bore ar ddydd Gwener, ac mae’n fan cyfarfod ar-lein i chwedleuwyr. Trwy sesiynau cyson sy’n para am awr i 90 munud, mae chwedleuwyr yn trafod y pynciau llosg o ddiddordeb ac o bwys i artistiaid, yn rhannu eu harfer, yn datblygu syniadau, rhwydweithio a llunio cysylltiadau. Mae pob sesiwn, a hwylusir gan Gydlynydd Ymgysylltiad dwyieithog BtB, yn cychwyn gydag 1-2 artist/gwestai yn procio sgwrs ac yna fe wahenir i drafod mewn grwpiau bach.

Man i ymgynghori a thrafod syniadau yw CASGLU a chyfle i ysgogi trafodaeth. Bydd gweithwyr proffesiynol profiadol, chwedleuwyr sy’n dechrau arni a’r rhai sy’n dod i’r amlwg yn cael mynediad cyfartal i Casglu. Bydd y trafodaethau yn bwydo i sesiynau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol a drefnir gan dîm gŵyl Beyond the Border. Trwy CASGLU, mae artistiaid yn llunio perthynas ac yn herio ei gilydd, gan gynyddu eu hymdeimlad unigol o fod â rheolaeth ar bethau yn ogystal â’u hunaniaeth fel rhan o gymuned sy’n tyfu.

Dyddiadau nesaf:

Fe fyddem ni'n dychwelyd ar Ddydd Gwener Mehefin 10fed at 11am with a session on gyda sesiwn ar Chwedleua a'r Fam , a gair gan Emily Underwood-Lee i'w cychwyn. Mae Emily yn Athro yn yr Ysgol Cynhyrchiad a Pherfformiad ac yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Adrodd Storiau George Ewart Evans, Prifysgol De Cymru. Yn y cyfamser gallwch ddarllen mwy am ei gwaith hi fan hyn: https://pure.southwales.ac.uk/en/persons/emily-underwood-lee

Os hoffech ynuno â ni dilynwch y ddolen uchod neu ebostiwch tamarwilliams@beyondtheborder.com

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg