body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

CASGLU

Ymunwch â ni mewn grŵp coffi a sgwrs i chwedleuwyr sydd wedi hen arfer a’r rhai sy’n dechrau arni.

Trwy sesiynau cyson sy’n para am awr i 90 munud, mae chwedleuwyr yn trafod y pynciau llosg o ddiddordeb ac o bwys i artistiaid, yn rhannu eu harfer, yn datblygu syniadau, rhwydweithio a llunio cysylltiadau. Mae pob sesiwn, a hwylusir gan Gydlynydd Ymgysylltiad dwyieithog BtB, yn cychwyn gydag 1-2 artist/gwestai yn procio sgwrs ac yna fe wahenir i drafod mewn grwpiau bach.

Man i ymgynghori a thrafod syniadau yw CASGLU a chyfle i ysgogi trafodaeth. Bydd gweithwyr proffesiynol profiadol, chwedleuwyr sy’n dechrau arni a’r rhai sy’n dod i’r amlwg yn cael mynediad cyfartal i Casglu. Bydd y trafodaethau yn bwydo i sesiynau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol a drefnir gan dîm gŵyl Beyond the Border. Trwy CASGLU, mae artistiaid yn llunio perthynas ac yn herio ei gilydd, gan gynyddu eu hymdeimlad unigol o fod â rheolaeth ar bethau yn ogystal â’u hunaniaeth fel rhan o gymuned sy’n tyfu.

Dyddiadau nesaf:

Nos Iau 19 Ionawr, 6pm
Blwyddyn Newydd Dda! Thema ein sesiwn CASGLU gyntaf ar gyfer 2023 yw 'Addunedau Creadigol am y Flwyddyn Newydd.' Byddwn yn rhannu ac yn sgwrsio am ein nodau creadigol a'n cynlluniau ar gyfer 2023 a sut y gallwn ni, wrth sgwrsio, gyflawni'r rhain gyda'n gilydd. Bydd CASGLU ar 19 Ionawr am 6pm.
Wedi'i hostio gan Cath Little

Os hoffech ynuno â ni dilynwch y ddolen uchod neu ebostiwch casglu@beyondtheborder.com

Cefnogir gan

^
Cymraeg