body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

CASGLU

Ymunwch â ni mewn grŵp coffi a sgwrs i chwedleuwyr sydd wedi hen arfer a’r rhai sy’n dechrau arni.

Cynhelir y cyfarfodydd am 11 y bore ar ddydd Gwener, ac mae’n fan cyfarfod ar-lein i chwedleuwyr. Trwy sesiynau cyson sy’n para am awr i 90 munud, mae chwedleuwyr yn trafod y pynciau llosg o ddiddordeb ac o bwys i artistiaid, yn rhannu eu harfer, yn datblygu syniadau, rhwydweithio a llunio cysylltiadau. Mae pob sesiwn, a hwylusir gan Gydlynydd Ymgysylltiad dwyieithog BtB, yn cychwyn gydag 1-2 artist/gwestai yn procio sgwrs ac yna fe wahenir i drafod mewn grwpiau bach.

Man i ymgynghori a thrafod syniadau yw CASGLU a chyfle i ysgogi trafodaeth. Bydd gweithwyr proffesiynol profiadol, chwedleuwyr sy’n dechrau arni a’r rhai sy’n dod i’r amlwg yn cael mynediad cyfartal i Casglu. Bydd y trafodaethau yn bwydo i sesiynau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol a drefnir gan dîm gŵyl Beyond the Border. Trwy CASGLU, mae artistiaid yn llunio perthynas ac yn herio ei gilydd, gan gynyddu eu hymdeimlad unigol o fod â rheolaeth ar bethau yn ogystal â’u hunaniaeth fel rhan o gymuned sy’n tyfu.

Dyddiadau nesaf:

DYDD GWENER 23 GORFFENNAF: Gwestai: Anne Lister yn trafod ei phrosiect “The Tale of Jaufre”.

DYDD GWENER 30 GORFFENNAF: "Immortality in Story" gydag Amy Douglas yn procio trafodaeth.

DYDD GWENER 6 AWST: "Collaborating with Musicians" gyda Daniel Morden yn procio trafodaeth

DYDD GWENER 13 AWST: “Ego & Story" gydag Amy Douglas yn procio trafodaeth.

DYDD GWENER 3 MEDI: Casglu Rhyngwladol thema i’w chadarnhau

DYDD GWENER 10 MEDI: “Story & Ritual” gyda Christine Watkins yn procio trafodaeth.

Os hoffech ynuno â ni dilynwch y ddolen uchod neu ebostiwch tamarwilliams@beyondtheborder.com

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg