body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cysylltu â Ni

Gallwch gysylltu mewn nifer o ffyrdd gyda thîm Beyond the Border. Dewiswch dab islaw i gael mwy o wybodaeth

Christmas Hours

Beyond the Border ar gau o 19 Rhagfyr hyd 4 Ionawr.

Bydd ein llinellau ffôn Swyddfa Docynnau gyda Chanolfan Gelfyddydau Taliesin ar gau o 23 Rhagfyr ac yn ailagor ar ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023.

You can still purchase tickets for our festival online 247. All ticket queries will be answered in January.

Mae Dinefwr ger Llandeilo, sydd:

2 awr o Fryste

90 munud o Gaerdydd

40 munud o Abertawe


Cyfeiriad: Parc Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin (SA19 6RT). Mae rhai dyfeisiau Sat Nav yn ei chael yn anodd canfod y cod post. Dinefwr Park, Llandeilo, Carmarthenshire (SA19 6RT). Be careful some SAT Navs find it difficult to locate the postcode).

Cyfeiriad Cofrestredig

Tramshed Tech
Unit D
Pendyris Street
Caerdydd
CF11 6BH

Ffon: 02921 660501 02921 660501 (peiriant ateb)

Gofynnir i chi nodi mae staff rhan-amser a gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn y swyddfa felly gall gymryd peth amser i gysylltu'n ôl gyda chi 

Cefnogir gan

^
Cymraeg