body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Cysylltu â Ni

Gallwch gysylltu mewn nifer o ffyrdd gyda thîm Beyond the Border. Dewiswch dab islaw i gael mwy o wybodaeth

Mae Dinefwr ger Llandeilo, sydd:

2 awr o Fryste

90 munud o Gaerdydd

40 munud o Abertawe


Cyfeiriad: Parc Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin (SA19 6RT). Mae rhai dyfeisiau Sat Nav yn ei chael yn anodd canfod y cod post. Dinefwr Park, Llandeilo, Carmarthenshire (SA19 6RT). Be careful some SAT Navs find it difficult to locate the postcode).

Cyfeiriad Cofrestredig

Baltic House
Mount Stuart Square
Caerdydd
CF10 5FH

Ffon: 02921 660501 02921 660501 (peiriant ateb)

Gofynnir i chi nodi mae staff rhan-amser a gwirfoddolwyr sy'n gweithio yn y swyddfa felly gall gymryd peth amser i gysylltu'n ôl gyda chi 

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg