body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Daniel Morden - Podlediad (Mawrth)

Mae blog Ysbrydoli mis Mawrth gan Daniel Morden sy’n rhannu ei gyfres bodlediadau newydd o straeon ar gyfer oedolion

Beth yw’r prosiect?

Podlediad o straeon a ymddangosai i fod yn effeithio ar argyfwng. Roeddwn yn gwybod am rai o’r straeon ers blynyddoedd maith ond dim ond dwy roeddwn wedi eu dweud o’r blaen. Roedd yn rhaid i mi addasu fy null perfformio – ni fedrwn ddefnyddio cliwiau gweledol megis edrychiad wyneb neu ystum, ac roedd yn rhaid i mi eu dweud mewn ffordd sgwrsiol, agos atoch yn hytrach na llenwi gofod theatr gyda fy llais. Mae gen i nawr chwe stori newydd rydw i’n awyddus i’w dweud yn ‘fyw’ pan fydd amgylchiadau’n caniatáu hynny. Rwy’n ddiolchgar am gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru/Cronfa Sefydlogi y Loteri Genedlaethol sydd wedi fy ngalluogi i ymchwilio a datblygu fersiynau newydd oedd yn gweddu’r cyfrwng a’r cyfnod.

Cafodd ei lawrlwytho dros 1800 o weithiau! Mae pobl wedi gwrando yn America, Yr Almaen, Romania, Gwlad Groeg, yr Iseldiroedd, Singapore, Sweden, Serbia, Gwlad Belg, Iwerddon, yr Eidal, India, Sbaen a’r Swistir yn ogystal â Phrydain. Bu hyn yn neilltuol o galonogol i fi yn ystod Brexit. Mae’r negeseuon a gefais yn awgrymu fod y podlediad wedi cyflawni ei nod – cysur a dihangfa fer o’r dryswch, pryder ac ansicrwydd y pandemig.

I bwy yw e a sut gall bobl gymryd rhan ynddo?

Gallwch gael gafael arnynt drwy fy ngwefan www.danielmorden.org. Croesawn unrhyw sylwadau am y prosiect.

Ar gyfer oedolion y mae: mae ychydig o fomentau anesmwyth, ond yn bennaf mae’r argymhelliad oedran oherwydd bod y straeon yn gweithio’n well gyda phobl sydd â phrofiad o fyw. Mae pawb ohonom yn gorfod aros gartref ar hyn o bryd, ond meddyliais fod gan y rhan fwyaf o bobl fynediad i’r rhyngrwyd, felly mae’r podlediad yma’n galluogi pobl na fyddent fel arfer yn gallu cyrraedd sioeau i fwynhau straeon. Gymaint ag y byddwn yn hoffi gwneud hynny, ni allaf fynd i bobman. Mae’r podlediad wedi teithio’n llawer mwy eang nag a wnaf i erioed.

Dywedwch fwy wrthym amdanoch eich hun mewn bywgraffiad byr. Sut wnaethoch chi ddechrau chwedleua? Pa mor hir fuoch chi’n gwneud hyn? Lle ydych chi’n byw? Sut ydych chi’n gweithio gyda stori?

Roeddwn yn blentyn oedd yn marchogaeth ar geffylau dychmygus o amgylch y maes chwarae. Fe wnes ddarganfod chwedleua diolch i ddosbarth nos gan Sally Pomme Clayton yn 1988. Agorodd y sesiwn gyntaf drwy adrodd stori Baba Yaga. O mam bach! Beth ddigwyddodd? Gyda fy llygad ar gau, gallwn weld y cyfan! Roedd yn well na’r sinema! Roedd hi a’i chydweithwyr Ben Haggarty a Hugh Lupton yn hael tu hwnt gyda’u hamser a’u harbenigedd wrth i mi ddechrau fy ngyrfa chwedleua.

Yn ogystal â’r perfformiadau unigol, rwy’n aml yn gweithio gyda The Devil’s Violin www.thedevilsviolin.co.uk. Rwyf wedi ysgrifennu llawer o lyfrau plant yn seiliedig ar straeon traddodiadol. Gallwch eu gweld yma

https://www.gomer.co.uk/catalogsearch/result/?q=daniel+morden

Mae’r dull celf hwn yn fy nghyfareddu a rydw i’n methu’n lân â deall pam nad yw mor boblogaidd â stand-yp.

Ysbrydoliaeth Cyfnod Clo: beth yw rhywbeth rydych chi wedi'i weld ar-lein rydych chi am ei rannu? e.e. fideo / podlediad / digwyddiad ar-lein sydd wedi eich ysbrydoli ar yr adeg hon?

Caf fy nhemtio i gymryd arnaf fy mod wedi bod yn cyfieithu yr Iliad neu wedi dechrau ar ymwybyddiaeth ofalgar, ond y gwir trist yw mai fy narganfyddiad cyfnod clo yw STEREO UNDERGROUND (BBC Sounds). Mae’n sioe radio leol gyda chyflwynydd hoffus sy’n chwarae pync/indi, yn llawn straeon gwrandawyr o brofiadau chwithig yn gigs y Stranglers ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Ac mae Cwis Tafarn Rhithiol! Bu’r rhuthr adrenalin a ddaw o ailddarganfod cordiau cyntaf cân fel ANARCHY IN THE UK yn uchafbwynt sawl diwrnod.

Cefnogir gan

^
Cymraeg