body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gwnewch a Pheidiwch

Gobeithiwch y cewch amser gwych. I wneud yn siŵr fod pawb yn mwynhau'r ŵyl, gofynnwn i chi ddod yn gyfarwydd ag ychydig o reolau syml.

Rydym yn ŵyl di-gyffuriau a byddwn yn cymryd camau cryf yn erbyn unrhyw un sy'n torri hyn.

Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw leoliad, yn cynnwys pebyll.

Ni chaniateir anifeiliaid, heblaw cŵn tywys, ar y safle.

Mewn perfformiadau, gofynnir i chi droi eich ffôn symudol i ffwrdd, cyrraedd mewn da bryd (mewn rhai achosion ni fydd mynediad i bobl sy'n cyrraedd yn hwyr), aros am doriad addas os oes angen i chi adael, cofiwch y gall sŵn tu allan i safleoedd effeithio ar berfformwyr tu mewn a gwneud yn siŵr y caiff plant eu goruchwylio.

Nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn ein safleoedd - mae mynediad ar sail cyntaf i'r felin.

Gofynnir i chi beidio tynnu lluniau neu recordiad sain neu ffilm tu mewn i unrhyw un o'r gofodau perfformiad. Gall hyn amharu ar y perfformwyr, ymyrryd ar yr offer sain a difetha profiad pobl eraill.

Defnyddiwch ein biniau ailgylchu o amgylch y safle, caiff yr holl wastraff o'r biniau hyn ei ddidoli a'i ailgylchu lle'n bosibl.

Dylai plant fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg