body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gŵyl Ar-lein - Stars and their Consolations

Saturday 3 July 2021 10:00pm

Comisiwn Chwedleua Antur Beyond the Border

Dychmygwch wrando ar storïau fydd yn cael eu dweud yn ystod y nos, tra byddwch yn syllu ar y sêr... trwy glustffonau!

Mae Stars and their Consolations yn cyfleu’r chwedlau Groegaidd am rai o’r clystyrau sêr amlycaf yn awyr y nos. Mae Hugh Lupton a Daniel Morden yn enwog am eu ffordd fywiog ac angerddol o ailadrodd chwedlau Ovid a Homer. Yn gefndir i’w perfformiad mae sain unigryw a llawn awyrgylch a grëwyd gan y cyfansoddwr o Gymru, Sarah Lianne Lewis.

Yn llawn enaid, emosiwn a dwyster mae Stars and their Consolations yn gyfuniad ysbrydoledig o’r hynafol a’r modern.

Rhybudd: mae’r rhaglen hon yn cynnwys delweddau o drais rhywiol. 16+

Mae'r digwyddiad yma hefyd yn rhan o Tocyn Chwilotwr Straeon, casgliad wedi ei guradu ar draws yr Ŵyl Ar-lein.

 

Saturday 03/07/2021 10:00pm
Ar-lein
Archebwch

Cefnogir gan

^
Cymraeg