body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Ailddychmygu: Beyond the Border Arlein

Dydd Sadwrn 4 Gorffennaf 2020

Ymunwch â ni ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf am ŵyl undydd a mwynhau straeon a cherddoriaeth o’ch cartref neu ardd (os yw eich wifi yn cyrraedd yno).

Byddwn yn rhannu straeon ar ein Facebook a YouTube gyda chyfuniad o ffrydio byw a chwedleua a cherddoriaeth wedi’u recordio ymlaen llaw yn Gymraeg a Saesneg. Mae rhai sesiynau yn rhad ac am ddim a chodir tâl am eraill.

Trawsnewidiwch eich ystafelloedd byw gyda baneri, paratowch eich picnic, ewch i wersylla i’r ardd os yw’r WiFi yn cyrraedd yno, mae’n amser i ymlacio, hamddena a gadael i’ch dychymyg redeg yn wyllt.

Gan ddechrau am 10am byddwn yn cyflwyno chwedleuwyr a cherddorion i gludo cynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru, a hyd yn oed i Ddinefwr.

Mae ein rhaglen ar-lein hyd yma yn cynnwys:

Deiliaid Tocynnau BtB 2021
Os oes gennych docyn eisoes ar gyfer BTB 2021 – Anfonir neges arbennig atoch ddydd Sadwrn 4 Gorffennaf am 10am.

Byddwch yn cael e-bost gyda straeon a recordiwyd yn arbennig ar eich cyfer, gan Daniel Morden a’r chwedleuwraig ifanc Ffion Phillips nghyd â negeseuon gan gerddor yr ŵyl Seckou Keita a’r Hand to Mouth Theatre Company, ac alawon a recordiwyd yn arbennig gan y cerddor Will Pound.

Ailddychmygu BtB Ar-lein
Facebook & YouTube (Digwyddiadau am ddim)

10:00am – Croeso i Ailddychmygu BtB Ar-lein

Bydd Tamar Eluned Williams yn eich croesawu i’n gŵyl fach rithiol. Clywch beth i’w ddisgwyl, beth y byddwch ei angen a rhannu gyda ni sut ydych yn trawsnewid eich cartrefi a’r gerddi yn ofodau stori, neu rannu lluniau ohonoch chi a’ch bar naid, stondin hufen iâ, picnic a’ch addurniadau creadigol. Rydym eisiau dod â phobl ynghyd a chostrelu profiad bod mewn gŵyl BtB ar-lein.

11am – 11.40am – Sesiwn Chwedleua Teuluol (Saesneg/Dwyieithog)

Tair stori ddelfrydol ar gyfer teuluoedd ac addas ar gyfer plant 5+ oed a’r holl oedolion hefyd, yn cynnwys straeon am dylwyth teg a chewri gan Tamar Eluned Williams, stori hyfryd gan Cath Little gyda chanu telyn a pypedau gan Anna Podesta a chyflwyniad arbennig gan Hand to Mouth Theatre, sy’n eich gwahodd i greu rhywbeth mewn ymateb i’w cwestiynau a’r cymeriadau diddorol tu mewn i’w blwch mecanyddol hud!

Tamar Eluned Williams – Carys Nant Carfan (Capsiynau Saesneg gan Stephanie Bell)

Cath Little, Pali, gyda phypedau gan Anna Podesta

Tamar Eluned Williams -Cadarn a Barfog

Hand to Mouth Theatre

MC /Host Michael Harvey
(capsiynau awtomatig)


12pm – 12.40pm – Sesiwn Chwedleua Teuluol (Cymraeg)

Ymunwch â’r chwedleuwyr Mair Tomos Ifans, Cath Little a Tamar Eluned Williams am ddeugain munud o straeon gwych, delfrydol ar gyfer teuluoedd rhugl yn y Gymraeg a dysgwyr (5+ oed):

Tamar Eluned WilliamsY Brenin Oedd Eisiau Cyffwrdd y Lleuad (Capsiynau Cymraeg gan Stephanie Bell) (Captioned in Welsh by Captioner Stephanie Bell)

Cath Little, Pali, gyda phypedau gan Anna Podesta

Mair Tomos IfansDwy Stori

MC /Host Michael Harvey

1pm – 1.50pm – Straeon ar gyfer Dysgwyr (Cymraeg)

Tri chwedleuwr yn eich gwahodd i deithio gyda nhw ar hyd a lled Cymru i fwynhau detholiad o straeon o leoedd agos i’w cartrefi – rhai’n ddoniol, rhai’n iasol, ynghyd â cherddoriaeth a chaneuon, mewn sesiwn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr Cymraeg newydd i ganolradd. Mae’r straeon yn addas ar gyfer rhai 6+ oed a chânt eu hadrodd gan:

Fiona CollinsIdris a Bronwen, a Rhita Fawr

Cath Little – Ar y ffordd i Lecwydd a Breuddwyd Macsen

Guto DafisTri Dyn mewn Angladd a Merch ei Mam

MC /Host Michael Harvey


2.30pm – 3.15pm – Straeon mewn Tirlun                      

Cewch eich cludo i ddau leoliad yn berwi gydag ysbrydoliaeth naturiol, wrth i’r chwedleuwyr Lisa Schneidau yn Nyfnaint a Phil Okwedy yn Ninefwr, cartref newydd yr Ŵyl, rannu straeon a gafodd eu deffro gan y tirluniau hardd yma.

(capsiynau awtomatig)

 

Digwyddiadau Tocyn Ailddychmygu Ar-lein (£10 pob archeb, ynghyd â ffi weinyddol i gael mynediad i bob un o’r 3 digwyddiad)

Rhwng 4pm-9pm bydd BtB yn dod â noswaith o dri darllediad arbennig chwedleua byw, ar gyfer oedolion a phlant hŷn, gyda sylw i chwedleuwyr a cherddorion o Gymru, Prydain ac ymestyn ar draws yr Iwerydd yr holl ffordd i Minnesota! Caiff dolen breifat ei rhannu gyda deiliaid tocynnau ymlaen llaw, lle gallwch gael mynediad i bob un o’r 3 perfformiad yn ystod yr amserau islaw:

4pm – 5pm – Ailddychmygu’r Byd Nesaf

Awr o straeon a sgwrs gyda Clare Murphy (Dulyn, Iwerddon) a Kevin Kling (Minnesota, Unol Daleithiau). Lle mae chwedl yn mynd â chi mewn cyfnod fel hwn? Lle mae stori’n cwrdd â’r beunyddiol? Sut mae symud oddi yma i tu hwnt i yma? A all straeon ein helpu i ailddychmygu dyfodol newydd tu hwnt i’r cyfnod rhyfedd yma? A allwn i gyd gadw wedi cysylltu, drwy bosibiliadau gofod digidol? Dewch i ymuno â Kevin a Clare wrth iddynt ganfod eu ffordd gyda geiriau ar dirlun newydd.

6pm - 7pm - Arwyddion
Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain - Tony Evans

“If you don’t know where you’ve come from, you don’t know where you’re going.” Maya Angelou.

“Os nad y’ch chi’n gwybod o ble ry’ch chi wedi dod, dy’ch chi ddim yn gwybod ble ry’ch chi’n mynd.”

Drwy straeon a chaneuon gyda’u gwreiddiau’n ddwfn yng Nghymru, byddwn yn olrhain y llwybrau cyfarwydd, a rhai a all fod wedi mynd bron yn angof, i’n helpu i osod sylfeini a’n cysylltu, wrth i ni ddychmygu tramwyfeydd newydd i ddod. Gyda’r chwedleuwyr Ceri John Phillips, Siân Miriam a’r cerddor Owen Shiers.

8pm - 9pm - Tylwyth Teg Ffug vs Ceilidh yr Ŵyl

Am awr olaf ein gŵyl fach awn i dir dieithr, cyfarwydd, cyfochrog y Tylwyth Teg, lle mae amser yn mynd heibio’n wahanol gyda’r chwedleuwraig Mair Tomos Ifans, blasu storfa ryfeddol TUUP’s o straeon doeth i oleuo ein ffordd i’r nos, yna mae’n amser i glirio gofod yn eich ystafell fyw neu gegin, cydio yn eich tedi bêr, mop llawr, gliniadur, ffôn neu Ipad – hyd yn oed bartner os oes un yn gyfleus! – a gwisgo eich esgidiau dawnsio ar gyfer profiad ceilidh ar-lein gyda dawns a ysgrifennwyd yn arbennig gan Cate Haynes a cherddoriaeth gan The Urban Folk Theory

BOOK Tickets for Watch Evening Event – on sale

BOOK Tickets for Zoom Evening Event – SOLD OUT

 

 

Archebwch
Saturday 04/07/2020

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg