body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Stomp Stori

Dydd Ian 11 Mawrth 2021

Mae’r Tŷ Gwerin, un o ffefrynnau mawr yr Eisteddfod Genedlaethol a Beyond the Border, Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru, yn dod ynghyd gyda chysyniad newydd sbon fydd yn cyrraedd eich sgrin neu’ch tabled digidol ym mis Mawrth – y Stomp Stori – gwledd o chwedlau, a chithau, y gynulleidfa, yn dewis yr enillydd haeddiannol ar ôl cystadlu brwd!

Bydd gennym gymysgedd o storïwyr, rhai’n wynebau cyfarwydd a phrofiadol, ac eraill yn fwy newydd i’r grefft – rhaglen amrywiol a chyffrous o bobl, yn cynrychioli lleisiau Cymru heddiw.

Mae ein diwylliant gwerin yn seiliedig ar ddawn y Cyfarwydd dros y cenedlaethau – dyma a gadwodd ein llenyddiaeth yn fyw am ganrifoedd - gyda straeon yn cael eu hadrodd, eu mireinio a’u datblygu wrth i storïwyr deithio Cymru’n chwilio am gynulleidfa.

Bydd y straeon byr 5 munud yma’n hawdd i’w dilyn ac yn addas ar gyfer dysgwyr.

Sut mae’n gweithio?
Bydd gennym dair rownd o straeon, bob un gyda thri o gystadleuwyr yn dweud stori am hyd at bum munud. Bydd gan bob rownd ei thema ei hun, gyda stori hapus neu ddigri, stori drist a rownd gerddorol o faledi. Ar ddiwedd pob rownd, byddwch chi y gynulleidfa yn pleidleisio dros eich ffefryn gyda’r enillydd yn cystadlu eto yn y rownd derfynol.

Bydd y straeon byr 5 munud yma’n hawdd i’w dilyn ac yn addas ar gyfer dysgwyr – bydd deunyddiau ar gael i ddysgwyr ymlaen llaw hefyd, felly cofiwch adael i ni wybod wrth gofrestru os ydych yn dysgu Cymraeg.

Sut i archebu?

Mae’n hawdd. Y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw archebu ar EventBrite. Dim ond un tocyn ar gyfer pob aelwyd/sgrin sydd ei angen. Anfonir y ddolen atoch drwy Eventbrite ychydig oriau cyn y digwyddiad.

EVENTBRITE

Artistiaid

Cyflwynwyr

Tamar Eluned Williams & Llio Elain Maddocks

Rownd 1 - straeon doniol

Gethin Roberts
Fiona Collins
Ceri Phillips

Rownd 2 - Baledau

Gwenan Gibbard
Gwilym Bowen Rhys
Owen Shiers

Rownd 3 - Straeon dwys

Michael Harvey
Ffion Phillips
Mair Tomos Ifans

Thursday 11/03/2021

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg