body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Two Indians – Striking the Empire Back

Dydd Ian 18 Mawrth

Beyond the Border & Festival at the Edge

Dovie Thomason & Peter Chand

Profoclyd (bôn y f. fl + lyd, -llyd] Yn profocio, cellweirus, yn goglais chwilfrydedd. cellweirus,yn goglais chwilfrydedd.

Mae Beyond the Border yn ymuno am eu digwyddiad cyfnewid rhyngweithiol rhyngwladol ar-lein cyntaf, wrth i Dovie Thomason a Peter Chand rannu taith chwedleua ddadlennol.

Dychmygwch eich hun mewn gŵyl chwedleua, yn clustfeinio ar drafodaethau preifat dyfnaf dau o chwedleuwyr diwylliannol uchel eu parch. Gallech glywed stori gyfarwydd mewn ffordd newydd, neu straeon newydd sy’n eich anesmwytho, clywed mwy o gwestiynau nac o atebion, a ffrydiau o ymwybyddiaeth mor eang ag unrhyw rym ymerodrol concweriol.

“Yn ein profiad ni, gall byd chwedleua yn aml rewi straeon cynhenid drwy lens gorllewinol disymud, gyda ffocws cul ar dybiaethau diwylliannol – gan gasglwyr, chwedleuwyr gwerin, anthropolegwyr ac weithiau gan chwedleuwyr hefyd. 

Drwy gyfuno straeon gyda gwreiddiau dwfn â sgwrs agored a chymysgedd o hiwmor iach, byddwn yn ymchwilio peryglon yr un naratif yma ynghyd â’r hyn sy’n aml yn anweledig yn y niwl ôl-drefedigaethol."

Ynghyd â rhannu straeon hynod, bydd Two Indians yn ymchwilio dirnadaeth ar ymweld o fewn eu cymunedau a pherthynas hynny gyda chrefft fodern chwedleua. Gan edrych tu hwnt i berfformiad, bydd y chwedleuwyr hyn yn ystyried ffyrdd y mae straeon yn cynnig cymaint mwy nag ennyd o ddihangfa.

Mae’r cyd-gomisiwn ar-lein hwn yn bartneriaeth rhwng Beyond the Border a Festival at the Edge – dwy o wyliau chwedleua hynaf Prydain. Ymunwch i fod yn rhan o’r perfformiad cyntaf ar-lein cyn perfformiadau estynedig ar lwyfan sydd ar y gweill ar gyfer y dyfodol.

Mae Dovie Thomason yn chwedleuwraig o dras cynhenid ac mae ganddi bron 40 mlynedd o brofiad mewn chwedleua cyhoeddus. Daw ei theulu o ardaloedd y Gwastadoedd Gorllewinol a’r Teithwyr Albanaidd. Mae’n byw yn yr Unol Daleithiau   https://www.doviethomasonstoryteller.com/

Mae Peter Chand yn chwedleuwr o dras Indiaidd a anwyd ym Mhrydain. Daw ei deulu o’r Punjab, gogledd India ac mae’n byw yn Lloegr. https://www.peterchand.com

Profiad rhyngweithiol £10 fesul mynediad cartref/sgrin.

ZOOM TICKETS

£8 YouTube tickets per house/screen access

DIWEDDARIAD PWYSIG

Mae’n flin gennym na allwn roi darpariaeth BSL neu Gapsiynau ar gyfer sioe heno. Os ydych angen y ddarpariaeth hon, cysylltwch â ni yn info@beyondtheborder.com a byddwn yn trefnu fersiwn arall gyda chapsiynau i fod ar gael yn fuan. info@beyondtheborder.com and we can arrange further details of an alternative BSL / Caption broadcast for you to view.

Thursday 18/03/2021

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg