body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Teuluoedd

Over the last 30 years we have taken pride in making the festival as accessible for families of older and younger people.

Mae rhai o'r uchafbwyntiau cyfeillgar i deuluoedd yn cynnwys y seremoni agoriadol ac yn y seremoni gloi - sy'n cynnwys gorymdaith o liw, cerddoriaeth a dawns ar ddiwedd yr ŵyl.

Rydym yn ceisio sicrhau artistiaid sy'n addas ar gyfer pobl ifanc, celf a chrefft yn ogystal â rhywbeth i rieni hefyd.

Yn ogystal â'r rhaglen ar safle'r ŵyl mae llawer o atyniadau lleol i'w hymchwilio pe byddech eisiau amser mas o'r ŵyl am gyfnod, yn cynnwys Tŷ Newton, y goedwig gyda thai tylwyth teg a Chastell Dinefwr sydd yng ngofal Cadw. Mae tref Llandeilo o fewn 10 munud o Mae Dinefwr tref hyfryd gyda llawer ychydig o gaffes, nifer o dafarndai cyfeillgar i deuluoedd a siop hufen iâ/teisennau y rhoddwyd sylw iddi ar Channel 4. Lai na 20 munud. Mae amrywiaeth o gyrchfannau twristiaeth lai na 20 munud mewn car o Ddinefwr. Edrychwch ar ein tudalen Pam Dinefwr? i gael syniadau ar rai o'r atyniadau lleol.

Mae gennym hefyd Bolisi Diogelu Gwarchod Pobl. I gael mwy o wybodaeth darllenwch

Cefnogir gan

^
Cymraeg