body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Teuluoedd

Dros y 25 mlynedd ddiwethaf rydym wedi ymfalchïo mewn gwneud yr ŵyl mor hygyrch ag sydd modd i deuluoedd o bobl hŷn ac iau.

Mae rhai o'r uchafbwyntiau cyfeillgar i deuluoedd yn cynnwys y seremoni agoriadol ac yn y seremoni gloi - sy'n cynnwys gorymdaith o liw, cerddoriaeth a dawns ar ddiwedd yr ŵyl.

Rydym yn ceisio sicrhau artistiaid sy'n addas ar gyfer pobl ifanc, celf a chrefft yn ogystal â rhywbeth i rieni hefyd.

Look at our programme below to some of the family friendly artists coming to Beyond the Border 2021.

As well as the programme on the festival site there are loads of local surroundings to explore if you wanted to take some time out from the festival, including Newton House, the woods with fairy houses and Cadw’s Dinefwr Castle. A 10 minute walk from Dinefwr is the town of Llandeilo, an idyllic little town which has lots of cafes, a few family friendly pubs and an ice cream/cake shop featured on Channel 4. Less than 20 minutes drive from Dinefwr are a variety of tourism hot spots. See our Pam Dinefwr? page for ideas of some of the local attractions.

Our on-site camping site at the festival this year is only a 5-minute walk from the family and main tents. To find out more about the facilities on site please see Camping.

Mae gennym hefyd Bolisi Diogelu Gwarchod Pobl. I gael mwy o wybodaeth darllenwch

Cefnogir gan

Creative Europe logo
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg