body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gŵyl

Beyond the Border Image for

Beyond the Border - Gohiriwyd tan 2-4 Gorffennaf 2021

Dros dri diwrnod yr ŵyl yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr, Sir Gaerfyrddin rydym wedi darparu rhaglen o dalent ryngwladol a chynhenid a ysbrydolwyd gan dirlun, hanes a dyfodol chwedleua a'n cymunedau.

Byddwn yn dathlu'r cyfuniad o artistiaid, wynebau cyfarwydd a lleisiau newydd mewn chwedleua. Bydd straeon i'r teulu a cherddoriaeth fyw yn ogystal â chyfleoedd i ymlacio a mwynhau natur ar draws y parc. Bydd gwersylla ar y safle yn ogystal â mynediad i'r adeiladau hardd ar y safle yn Ninefwr.

 

Beth i'w Ddisgwyl

Codi eich pabell yn ymyl y brif ŵyl.

Pitch your tent up next to the main festival.
Ymchwilio'r safle enfawr.

Setlo mewn cyn y bydd y rhaglen lawn yn dechrau gyda'r nos.

Dilyn ein seremoni agoriadol

Neu ymuno â ni am noswaith o straeon ar gyfer oedolion a theuluoedd, ynghyd â byd breuddwydion gyda straeon amser gwely ar gyfer plant iau.

Dydd Sadwrn

Byddwn yn cymryd Dinefwr drosodd am y deuddydd nesaf.

Dechreuwch eich bore gydag ychydig o fyfyrdod yn olion godidog y castell.

Darganfod llwybrau a straeon yn y coed ac edrych os gallwch weld y tylwyth teg.

Gwrando ar gerddorion lleol a rhyngwladol yn y Top Mawr.

Ymlacio yn y Buarth gydag ychydig o gwrw

Dysgu Cymraeg yn ein Pabell Stori Gymraeg.

Cyn i chi gau eich llygaid edrychwch ar y sêr godidog a gwrando ar straeon y nos.

Diwrnod llawn arall i fwynhau hwyl yr ŵyl.

Hanes Dinefwr yn y Castell Dinefwr at the Castle.

Ymweld â Thŷ Newton a gweld y ceirw'n ymgasglu yn yr ardd gefn.

Teithiau stori ar draws y safle, darganfod y tŷ iâ a choed derw hynafol.

Bydd gwesteion arbennig yn ymuno â ni ar gyfer dydd Sul, yn ogystal â chyfle i weld ffefrynnau dydd Sadwrn eto.

Mwynhau rhaglen lawn yn ystod y dydd o straeon a cherddoriaeth ar gyfer oedolion a theuluoedd cyn y Seremoni Gau a'r amser i sawru'r straeon olaf tan y tro nesaf.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg
English (UK) Cymraeg