body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gŵyl

Beyond the Border Image for

Neges gan ein Naomi and Sandra

Allwch chi gredu’r peth? Rydym newydd brofi gŵyl fyw, wyneb yn wyneb â’n gilydd yn 2021 ac rydym am ddiolch i bawb a ddaeth at ei gilydd i wneud i hyn ddigwydd a gofalu am ei gilydd. Cawsom ein cludo gan storïau, cerddoriaeth a’r lleoliad hyfryd i fyd lle gallem ni anghofio bron am yr 16 mis diwethaf.

Roedd yn wirioneddol hudol bod yn dyst i’r effaith emosiynol yr oedd perfformiadau byw yn ei gael ar gynulleidfaoedd a’r artistiaid. Fe wnaethom ddarganfod Dinefwr gyda’n gilydd a dod o hyd i’r cartref perffaith i ŵyl chwedleua Beyond the Border, man lle mae’r tir yn gyforiog o chwedlau a gyda’n gilydd fe wnaethom iddyn nhw ddawnsio trwy’r coed, o gwmpas muriau’r castell, dros y bryniau, ar hyd yr afon, trwy’r parc ceirw ac ar draws y caeau.

Rydym am ddiolch o galon i bawb a wnaeth y digwyddiad hwn yn bosibl - y tîm fu’n gweithio mor galed, yr artistiaid a’r cynulleidfaoedd, y masnachwyr, y gwirfoddolwyr a’r holl rai fu’n helpu a gofalu am ei gilydd a dod gyda ni ar y daith.  

Tu ôl i’r llenni ac mewn siacedi llachar ar draws y safle roedd tîm gwych yn gweithio ar y gweithrediadau, y cynyrchiadau a’r ochr dechnegol y cyfan wedi cael eu hatal rhag defnyddio eu sgiliau anhygoel i gefnogi digwyddiadau perfformio dros yr 16 mis diwethaf. Mae’r ffaith bod Beyond the Border wedi gallu mynd yn ei blaen, bod yn ddigwyddiad diogel a bod yn brofiad llawn mwynhad a llawenydd yn deillio o’u gallu i gefnogi’r digwyddiad a’r perfformwyr.

Rydym yn gwybod nad oedd llawer o’n cynulleidfaoedd yn gallu bod gyda ni eleni ac rydym yn edrych ymlaen at amser pan allwn ni i gyd fod gyda’n gilydd eto...rydym eisoes yn meddwl am yr hyn yr ydym wedi ei ddysgu yng nghartref newydd yr ŵyl ac wrth edrych ymlaen at ein gŵyl fawr nesaf yng Ngorffennaf 2023, yn ogystal â’r llu o ddigwyddiadau eraill fydd yn codi rhwng hyn a hynny.

Os nad oeddech chi’n gallu bod gyda ni, neu efallai eich bod wedi colli rhywbeth neu am ei ail-fyw eto, gallwch ddal i ddilyn rhywfaint o’n Gŵyl Ar-lein - wedi ei ffilmio a’i recordio ar gyfer cynulleidfaoedd digidol yn arbennig - hyd at 15 Gorffennaf.

Diolch unwaith eto am fod yn gefnogwyr gwych ac fe fyddwn yn eich gweld eto yn fuan.

Naomi (Cyfarwyddwr Artistig) & Sandra (Rheolwr yr Ŵyl)

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg