body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gŵyl

Beyond the Border Image for

Dyma’r newyddion yr ydych wedi bod yn aros amdano...

Cadwch y dyddiad! 

Bydd ein Gŵyl Ryngwladol nesaf ar 7 - 9 Gorffennaf 2023

yn ôl ar Stad Dinefwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn bwriadu i’r tocynnau ddod ar werth yn hydref 2022.

Cyhoeddir manylion y prisiau dros y misoedd nesaf.

 Os gwnaethoch gadw eich tocynnau o 2020/2021 byddwn wedi eich hysbysu trwy e-bost. Os nad ydych wedi derbyn e-bost gennym ni anfonwch e-bost at info@beyondtheborder.com

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg