body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gwrdd

Polisi Amgylcheddol yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border

Yn Beyond the Border rydym wedi ymrwymo i leihau effaith amgylcheddol ein Gŵyl a’r gweithgareddau cysylltiedig ac felly rydym wedi ymrwymo i’r canlynol

Er mwyn cyflawni’r nodau hyn, sylwer ar y canlynol:

Rydym am i’r rhai sy’n dod i’r Ŵyl a’r rhai sy’n defnyddio’r safle gwersylla fedru mwynhau tirwedd, amgylchedd a’r safleoedd hanesyddol sydd yn Ninefwr yr ydym mor ddiolchgar ein bod yn gallu cartrefu Beyond the Border 2020 yno. Dinefwr yw’r unig Warchodfa Natur Genedlaethol parcdir yng Nghymru ac mae’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn ficrocosm o dreftadaeth a bywyd gwyllt Cymru. Rydym am adael safle’r Ŵyl heb gael unrhyw effaith ac yn gofyn i chi barchu bob hysbysiad ac arwydd o ran y Parc a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddo.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg