body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Gŵyl Beyond the Border

Beyond the Border is the UK’s biggest storytelling festival.

Mae’r lleoliad anhygoel hwn yn gyforiog o straeon, mythau, chwedlau, hanes, gyda bywyd gwyllt a natur o’n cwmpas ym mhobman.

Cynhelir ein gŵyl hudolus ymysg y tirwedd, adeiladau, castell a choedwigoedd yn llawn straeon, perfformiadau a cherddoriaeth fyw ar gyfer oedolion, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Byddwn yn cynnig ein rhaglen arferol o’r chwedleuwyr gorau yng Nghymru, Prydain a’r byd, ynghyd ag anturiaethau chwedleua newydd a lleisiau newydd.

Bydd hefyd droeon stori, gweithdai, sgyrsiau yn ogystal â ffyrdd i ymlacio yn y lleoliad godidog hwn.

Our next festival will be confirmed next year but it will be in July 2025. Details to be announced in 2024.

Cefnogir gan

^
Cymraeg