body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Bwyd a Diod

Bydd amrywiaeth o fwydydd a diodydd ar gael ar y safle gan rai o'n hen ffefrynnau mewn gwyliau blaenorol yn ogystal â chynnyrch lleol. Rydym wedi gwneud yn siŵr ein bod yn darparu ar gyfer pawb ac yn dathlu cynnyrch Cymreig. Sicrhawn fod gan ein holl arlwywyr sgôr glanweithdra uchel a'u bod yn cynnig bwyd safon uchel ar gyfer cig-garwyr, figaniaid, dim glwten a dim cynnyrch llaeth.

Bydd bar ar y safle yn ogystal â Buarth ar gyfer rhai sydd eisiau ymlacio ymaith o'r pebyll

Gwybodaeth i Fasnachwyr ar gyfer y Wefan

Mae ceisiadau i fasnachu yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border ar agor nawr.

Mae Beyond the Border yn chwilio am werthwyr bwyd, elusennau a stondinau unigryw sydd am gymryd safleoedd yn Beyond the Border 2021. Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun a’r modd y mae’n cyd-fynd ag ethos Beyond the Border i gynnig amrywiaeth o fwydydd, diodydd a nwyddau o safon uchel i’r rhai sy’n dod i’r Ŵyl, felly rhowch gymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl gan gynnwys ffotograffau o’ch safle a’ch cynnyrch.

Os hoffech fasnachu yn Beyond the Border 2021 cysylltwch â info@beyondtheborder.com Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi Ffurflen Gais Masnachwyr. Cysylltir ag ymgeiswyr llwyddiannus gyda mwy o wybodaeth a manylion lleoliad a phris lleiniau.

Traders Application Form 2021

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg