body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Pam Dinefwr?

Mae'r lleoliad yn Ninefwr yn gyfoethog mewn hanes chwedleua yn ogystal â harddwch naturiol. O'r eiliad yr ewch ar y lôn hir i lawr i'r ŵyl cewch eich cludo i fyd arall. Mae golygfa ysblennydd o gastell Dinefwr gyda bryniau a golygfeydd godidog sy'n ei wneud yn safle delfrydol a hamddenol ar gyfer ein gŵyl chwedleua.

Byddwn yn plethu ein gŵyl ymysg y tirlun, adeiladau, castell a choetiroedd dros y penwythnos , gyda chyfle i aros ymlaen naill ai ar y safle fel rhan o'r cynnig tocyn neu mewn llety lleol cyfagos.

Llandeilo is a beautiful village with quaint shops and stores, cafes and pubs to explore, just under a mile walk from the foot of the festival. Dinefwr is also located near some wonderful tourist spots to explore including the National Botanical Gardens of Wales, Aberglasney, Castell Carreg Cennen as well as being at the foot of the Brecon Beacons National Park.

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg