body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Darganfod Straeon

Darganfod Straeon yw ein prosiect lleol newydd a gefnogwyd drwy Gronfa Loteri’r Treftadaeth. Yn arwain fyny at Ŵyl 2021 rydym yn uno gyda’r chwedleuwyr lleol Ceri Phillips a Phil Okwedy a grwpiau pobl ifanc Mess up the Mess ac Operasonic. Byddant yn gweithio gyda phedair ysgol leol yn Sir Gaerfyrddin i greu cyfle unigryw i rannu, ymchwilio ac ailddychmygu arwyddocâd chwedlonol a hanesyddol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr.

Rydym yn gweithio gydag Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Llandeilo, Ysgol Teilo Sant ac Ysgol Ffairfach fydd yn rhan ganolog o ddigwyddiad agoriadol gŵyl eleni.

Bydd pob grŵp ysgol yn gweithio gyda un o’n tîm o chwedleuwyr, gwneuthurwyr theatr, cerddorion neu berfformwyr opera i ymchwilio hanes lleol a chwedlau Dinefwr i greu dathliad treftadaeth mewn ymateb i’r straeon hon. Allwn ni ddim aros i fod yn rhan o’n seremoni agoriadol yn ein cartref newydd a bod o amgylch ein thema o Ailddychmygu ac Ailddeffroi eleni.

Discoveing Stories

Discovering Stories with | Darganfod Straeon gyda Ysgol Teilo Sant & Ceri Phillips

Cefnogir gan

Creative Europe logo
Beyond the Border Partners - Foyle Foundation
^
Cymraeg