body;.cta-row;h1;h2;h3;h4;h5;h6;.h1;.h2;.h3;.h4;.h5;.h6;.property-page-card-title;.text-center;.text-white;a;.property-page-header-pricebox;.conrwtxt3212

Darganfod Straeon

Darganfod Straeon oedd ein prosiect cynhyrfus lleol ni a gafodd ei gefnogi gan y Gronfa Loteri Genedlaethol. Yn arwain lan at ein gwyl 2021 ni, partnerodd yr wyl gyda chwedleuwyr lleol: Ceri Phillips, Stacey Blythe, Cath Little a Phil Okwedy, a grwpiau pobl ifanc Mess up the Mess ac Operasonic. Cydweithiom ni gyda phedair ysgol lleol yn Sir Gâr i greu cyfle unigryw i rannu, archwilio, ac ail-ddychmygu pwysigrwydd mytholegol ac hanesyddol Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr.

Yr ysgolion oedd Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Llandeilo, Ysgol Teilo Sant ac Ysgol Ffairfach. Dyma oedd eu teithiau nhw drwy'r prosiect.

Discoveing Stories | Darganfod Straeon 2021

Cefnogir gan

^
Cymraeg